pexels-fotografierende-3278757.jpg

Duurzame

Inzetbaarheid
& Mobiliteit

Aan het werk blijven in een veranderende wereld

 

Duurzame inzetbaarheid betekent dat werknemers in hun arbeidsleven doorlopend over daadwerkelijke realiseerbare mogelijkheden alsmede over de voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren. 

 

Duurzame inzetbaarheid bestaat uit drie specifieke elementen: 

  1. vitaliteit (energiek, veerkrachtig, fit, onvermoeibaar, groot doorzettingsvermogen) 

  2. werkvermogen (fysiek, psychisch, gemotiveerd en sociaal in staat zijn te werken) 

  3. employability (nu en in de toekomst verschillende functies en werkzaamheden adequaat kunnen vervullen, zowel binnen als buiten de organisatie of in een andere sector)